Jauno Tehnoloģiju Pīrāgs

You are not logged in. (Login)

Skip Main Menu

Available Courses

  • MOODLE instrukcijas un apraksti

  • Studiju kursa (SK) mērķis ir apgūt un nostiprināt kursa klausītāju teorētiskās zināšanas un apgūt prasmes saistībā ar informācijas ieguvi uz elektroniskajiem medijiem, sevišķu nozīmi piešķirot Internetam un Interneta meklētājiem. Ne mazāk svarīgi ir prast apstrādāt, analizēt saglabāt un izplatīt iegūto elektronisko informāciju gan profesionālās darbības nolūkos, gan zinātniski akadēmiskiem mērķiem bakalaura un maģistra studiju līmenī. SK ietvaros paredzēts iepazīt dažādas datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes, to būtību un izmantošanas iespējas. Mūdienu birokrātiskajā pasaulē liela nozīme ir nostiprināt un padziļināt SK klausītāju prasmes juridiskās informātikas (Lex Informatica) nozarē.

  • Studiju kursa (SK) mērķis ir apgūt statistikas pamatus tādā apjomā, lai spētu saprast un komentēt literatūrā atrodamos statistikas datus, tabulas un diagrammas, kā arī lai nepieciešamības gadījumā prastu savos pētījumos iegūtos empīriskos datus apstrādāt ar vienkāršām statistikas metodēm un iegūtos rezultātus reprezentēt viegli uztveramā grafiskā formā. Statistika ir nopietna zinātnes nozare, ar kuru pasaulē profesionāli nodarbojas tūkstošiem cilvēku un tūkstošiem gadu ilgi. Modernās statistikas metodes ir balstītas uz varbūtību rēķiniem un stingriem matemātikas pamatiem. Šajā sakarā būs noderīgi iepazīties ar vairākiem elektroniskajiem izziņu avotiem (EIA) kā, piem., Matemātiskās statistikas metodes, eCourse in Statistics un Statistics – what is it?, kas ļaus ātri apgūt pamatjēdzienus un terminus, kādus lieto statistikā. Par tālāko diskutēsim studiju kursa apguves gaitā ...

  • Materiālu saturs ir orientēts gan uz auditoriju bez informācijas tehnoloģiju pamatzināšanām, gan arī tiem, kas vēlas nokārtot ECDL eksāmenus.

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31