OZvirb
Projekts "SIA "NT Piedzīvojumi" darbinieku kvalifikācijas celšana" īstenošana
by Ojārs Zvirbulis - Wednesday, 18 March 2009, 11:14 AM
 

Informāciju sagatavoja Baiba Plakane.

Sākot ar 2009. gada janvāri SIA "NT Piedzīvojumi" uzsākusi projekta "SIA "NT Piedzīvojumi" darbinieku kvalifikācijas celšana" īstenošanu. Projektu administrē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra; līguma Nr. L-AKA-08-0031, un tas tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda atbalsta apakš aktivitātes 1.3.1.1.1.4. “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" ietvaros.

Projektā paredzēti trīs apmācību kursi: "Efektīva datora lietošana", "Aktuālas tendences Informācijas Sabiedrības Tehnoloģijās" un "Efektīva klientu apkalpošana".

Apmācības kursā "Efektīva datora lietošana" noris jau no 15.janvāra un darbiniekus kursa ietvaros apmāca Latvijas Policijas akadēmijas lektors Ojārs Zvirbulis.

Martā un aprīlī plānotas LPA Informātikas centra docenta Ulda Kandera lekcijas par tēmu "Aktuālas tendences Informācijas Sabiedrības Tehnoloģijās" un Biznesa augstskolas "Turība" Ekonomikas zinātņu katedras docētājas Ivetas Upītes lekcija un 3 dienu ilgs seminārs "Efektīva klientu apkalpošana".

Projektu plānots pabeigt līdz maija beigām un galvenie tā mērķi ir paplašināt darbinieku redzesloku un vairot viņu praktiski pielietojamās zināšanas tādējādi ceļot darba ražīgumu un uzņēmuma rentabilitāti, kā arī darbinieku pašvērtējumu un motivāciju turpmākam efektīvākam darbam. Bez tam apmācību sekundārais mērķis ir raisīt apmācāmajos interesi par mūžizglītību ar kuru iepazīstinās pasniedzēji un rosināt viņus turpināt mācīties individuāli kādā no apmācībās rekomendētajiem e-apmācību kursiem arī pēc mācību beigām.

Papildu informācija:

Baiba Plakane;

Tel.: 29199414

Rīgā, 09.03.2009